טיול קצר אל עין תינה שנובע בעוצמה במורדות המערביים של הגולן.
עין תינה
טיול קצר אל עין דיבשה שנובע בעוצמה במורדות המערביים של הגולן.
עין דיבשה
טיול קווי וקצר אל עין גונן שנובע באפיק נחל אל-קצב שבמורדות המערביים של הגולן.
עין גונן
טיול קווי וקצר אל פלג מים רדוד שזורם לצד רחבה מוצלת.
עיינות פחם
בריכת מים מוצלת וצלולה שבנויה מאבני גזית עתיקות
עין אמפי
טיול קווי אל עין גונן ואל עין מימון שנובעים בשוליים המערביים של הגולן .
עין גונן ועין מימון
חזרה לראש העמוד