מסלול אורכי לאורך אמת המים הגבוהה לקסריה.
אמות מים וחבצלות בחוף הקשתות בקסריה
מסלול קווי אל חבצלות החוף ואל העיר המקראית דור
חבצלות בתל דור
פריחת חבצלת החוף בסמוך למצודת אשדוד
מצודת אשדוד
טיול קווי בעקבות חבצלות החוף שפורחות בחוף מעין צבי
פריחת החבצלות בחוף מעין צבי
חזרה לראש העמוד