מסלול אורכי לאורך אמת המים הגבוהה לקסריה.
אמות מים וחבצלות בחוף הקשתות בקסריה
מסלול קווי אל חבצלות החוף ואל העיר המקראית דור
חבצלות בתל דור
פריחת חבצלת החוף בסמוך למצודת אשדוד
מצודת אשדוד
חזרה לראש העמוד