תנאי שימוש באתר טבע שני


מבוא להסכם:

1. להל"ן תנאי תנאי שימוש באתר טבע שני שכתובתו היא (להלן "האתר")
2. השימוש באתר מותנה בהסכמה מלאה ומוחלטת לתנאי השימוש שמפורטים בעמוד זה. במידה שאינך מסכים\ה לתנאי השימוש במלואם או בחלקם ו\או במידה שתנאי השימוש אינם ברורים לך לחלוטין, אינך רשאי\ית להשתמש באתר.
3. בעלי האתר ו\או מי שפועלים מטעמם לרבות עובדי האתר ו\או ספקי שירות לאתר (להל"ן "מנהלת האתר") יהיו רשאים לשנות את תנאי השימוש כל אימת שימצאו לנכון. במידה ויחול שינוי, תנאי השימוש המעודכנים יכנסו לתוקף מיד עם פרסומם בעמוד זה.

הגבלת אחריות:

4. מנהלת האתר לא תישא באחריות לגבי נזקים כלשהם שיגרמו למשתמש\ת ו\או לכל גורם אחר כתוצאה מהשימוש באתר ו\או בעקבות שימוש במידע שמוצג בו. המשתמש\ת מתחייב\ת שלא לטעון טענה כל שהיא ו\או לדרוש פיצוי כלשהו ו\או לתבוע גורם כלשהו לרבות את בעלי האתר בגין נזקים שנגרמו לו\לה כתוצאה מהשימוש באתר ו\או בעקבות שימוש במידע שמוצג בו.
5. למרות המאמץ הרב שהושקע בבנית האתר והמאמץ המתמשך שמושקע בתחזוקתו, לא מן הנמנע כי במידע המוצג באתר נפלו טעויות ו\או אי דיוקים. בפרט יתכן כי תאורי המסלולים אינם מדויקים ו\או אינם מעודכנים . למשל: יתכן כי התאורים אינם מתייחסים לשינויים שבוצעו או התרחשו בשטח. מבלי לפגוע בכלליות סעיף 3 מנהלת האתר לא תישא באחריות כלשהי לנזקים שיגרמו במישרין ו\או בעקיפין עקב טעויות ו\או אי דיוקים במידע שמוצג באתר.
6. המידע באתר טבע שני מסופק בחינם וללא הגבלה. מבלי לפגוע בכלליות סעיף 3, מנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המידע ו\או חלקים ממנו, להסיר ו\או להוסיף תוכן לאתר, לגבות תשלום בגין מידע ו\או שירותים שהאתר מספק, להגביל את הגישה לאתר (למשל למנוע גישה לאתר מחוץ לגבולות ישראל), להוריד את האתר או חלקים ממנו מהרשת (באופן זמני או לצמיתות) וכל זאת מבלי שלמשתמש\ת תהיה הזכות לטעון טענה כל שהיא ו\או לדרוש פיצוי כלשהו ו\או לתבוע גורם כלשהו לרבות את בעלי האתר בגין נזקים שנגרמו לו\לה כתוצאה מפעולות אלו.
7. היציאה לטיול כרוכה בסיכונים רבים והיא עשויה להסתיים בנזקים לרכוש, בפציעות ובמקרים קיצוניים גם במוות. המידע באתר הינו חלקי בלבד , עשוי להיות לא מדויק ו\או לא עדכני, אינו מותאם לצרכיו, כושרו או בריאותו של משתמש מסוים ולתנאים המשתנים כל העת בשטח. מטרת המידע שמוצג באתר ובפרט המידע שמתייחס לטיולים היא לאפשר הכירות ראשונית עם האתרים והמסלולים השונים ואין לעשות שימוש באתר מעבר למטרה זו. המשתמש\ת מצהיר\ה כי ידוע לו\לה שהמידע המוצג באתר הינו מידע חלקי ובלתי מוסמך שאינו מספיק לצורך תכנון טיולים ו\או קיומם בפועל. מבלי לפגוע בכלליות סעיף 3, מנהלת האתר אינה אחראית ולא תישא באחריות כלשהי בגין נזקים כלשהם (ובכלל זה נזקי גוף ו\או נזקי רכוש) שיגרמו למשתמש\ת ו\או לכל גורם אחר במהלך טיול ו\או בעקבות טיול. למשתמש\ת לא תהיה הזכות לטעון טענה כל שהיא ו\או לדרוש פיצוי כלשהו ו\או לתבוע גורם כלשהו לרבות את בעלי האתר בגין נזקים שנגרמו לו כתוצאה מתכנון ו\או קיומם בפועל של טיולים .

זכויות יוצרים

8. כל תכני האתר (ובכלל זה טקסטים, תמונות, וקטעי וידיאו), עיצוב האתר והקוד שהאתר מכיל (למשל: קוד HTML, קוד JavaScript ), בין אם פורסמו בעבר ובין אם הם מפורסמים כעת שייכים לבעלי האתר והם מוגנים בזכיות יוצרים.

כללי

9. על השימוש באתר יחול החוק הישראל בלבד.
10. מקום השיפוט הבלעדי בכל נושא הקשור באתר הוא בית המשפט בעיר עכו

חזרה לראש העמוד